Կոնտակտներ

Адрес главного офиса АО "БАЙЕР"

107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.
Телефон: +7 (495) 231-12-00.
Факс: +7 (495) 231-12-02.

Местоположение на карте

Компания АО «БАЙЕР» заботится о высоком качестве своей продукции и поэтому заинтересована в получении любой информации по безопасности на продукцию компании в целях дальнейшей оценки и снижения риска возникновения нежелательных реакций у пациентов.

Եթե ունեք արտադրանքի որակի կամ կողմնակի ազդեցության հետ կապված բողոքներ, խնդրում ենք, կապ հաստատել առողջապահության մասնագետների հետ (օրինակ, բժիշկի կամ դեղագետի հետ) կամ դիմել կարգավորող մարմիններին: Դիմումները կարող եք ուղարկել նաև հետևյալ հասցեով` drugsafety.russia@bayer.com.

Եթե դուք ցանկանում եք հայտնել կողմնակի ազդեցության կամ արտադրանքի որակի վերաբերյալ բողոքի մասին, խնդրում ենք, կապվե´ք առողջապահության մասնագետների հետ (օրինակ` բժշկի կամ դեղագործի) կամ դիմե´ք կարգավորող մարմիններին: Դիմումները նաև կարելի է ուղարկել հետևյալ հասցեով` drugsafety.russia@bayer.com.